Naposledy dodané
  • Tvarovač cesta dvojvalcový DUALE 500 RP

    priamo z Talianska bol dodaný do pizzerie do Banskej Bystrice v septembri 2018. Okrem zníženia nákladov na personál, tvarovač cesta šetrí čas a energiu, čo pri návale objednávok každý majiteľ prevádzky ocení. Dodávateľ Alvex.

Ako funguje operatívny leasing

Operatívny leasing je 

moderný nástroj využívaný v podnikateľskom prostredí. Pre širokú verejnosť sú známe najmä služby operatívneho leasingu pri autách. Dnešné konkurenčné prostredie zaistilo, že náklady na operatívny leasing sú tak nízke, že sú zaujímavé pre podnikateľov. Pri operatívnom leasingu nie ste majiteľom zariadenia ale zariadenie využívate. 

Výhody operatívneho leasingu v gastronómii

Pravidelne sa stáva, že naozaj kvalitné zariadenia znamenajú finančnú záťaž pre prevázdkovateľov. Operatívny leasing pritom ponúka viacero výhod ako napríklad:

- nezarábate Vy na zariadenie, ale zariadenie sa spláca z vlastných výkonov

- v prípade potreby o výmenu, zmenu, je to jednoduchšie ako keby ste zariadenie vlastnili

- po skončení obdobia nájmu zariadenie môžete vrátiť, prípadne vymeniť za novší typ. Taktiež je tu možnosť odkúpenia za zostatkovú cenu. 

 Trvanie zmluvy 

Zmluva sa vždy uzatvára na 12-24 mesiacov s možnosťou predĺženia za rovnakých podmienok na ďalšie obdobie. Po skončení doby trvania zmluvy 24 mesiacov môžete požiadať o pokračovanie na ďaľších 12.

Ako teda postupovať?

Na uzavretie spolupráce je potrebné aby ste mali vybratého dodávateľa gastronomických zariadení. Následne posúdime ponuku ako aj Vaše dáta a údaje a spracujeme ponuku na spoluprácu.

Je možné na operatívny leasing vybrať akékoľvek zariadenie?

Nakolko pri spolupráci ručíte zariadením, počas schvaľovacieho procesu skontrolujeme cenu zariadenia a typ zariadenia. Väčšinou prechádza 80% všetkých zariadení, ktoré sa schvaľujú.

Platím niečo pri vzniku zmluvy?

Pri uzatváraní zmluvy zaplatíte kauciu - vratnú zálohu z hodnoty zariadenia. Táto suma sa väčšinou pohybuje od 5 do 50% hodnoty zariadenia - v priemere to býva cca 30´%. Táto čiastka je VAša a slúži na zaistenie zariadenia. Kým pri operatívnom leasingu dopravných prostriedkov je v TP zapísaný držitel, pri gastro zariadeniach takáto možnosť nie je, preto sa za potvrdenie spolupráce považuje zaplatenie kaucie.

Čo sa stane keď sa mi nedarí ?

 A práve tu je najväčšia výhoda služby operatívneho leasingu. Pokiaľ budete mať ťažkosti z prevádzkou, zmluvu ukončíte predčasne. NEbudú Vás nahánať exekútori, vymáhači. .jednoducho zariadenia vrátite. Štandardom býva, že vrácmi vyrovnania časť zariadení prechádza do Vášho majetku a tak predajom takýchto zariadení máte možnosť získať finančnú hotovosť.

Zneje to krásne, kde sú skryté písmenká?

Nie sú. Operatívny leasing poskytujeme už vyše 5 rokov na celom území SR. Postup je jednoduchý, vy si vyberiete zariadenia, my ich nakúpime a dáme eám do užívania. 

Aké sú moje náklady na spoluprácu?

Vaše náklady sú jedine poplatok u notára pri overení preberacieho protokolu, ktorým potvrdzujete, že ste zariadenie riadne prevzali do užívania. Okrem toho teda platíte mesačný leasing

 Čo sa stane keď omeškám úhradu leasingu?

Splatnosť mesačného leasingu je vždy 7. Dňa v mesiaci. Za deň úhrady sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na náš účet. V prípade omeškania úhrady Vám pošleme prvú upomienku ktorá je spoplatnená. Budete mať časť na doplatenie leasingu do 21. Dňa v danom kalendárnomvmesiaci. V prípade, že úhrada nebude pripísaná do druhého termínu, Vami poskytnutý depozit prepadá a zariadenie bude odobratý. V prípade, že nastane situácia, kedy viete, že nedokážete uhradiť leasingovú splátku, môžete požiadať o zmenu zmluvy za poplatok 50 EUR s odkladom splátky najviac o 2 mesiace. Odklad je možný najskôr po 6. riadne zaplatených splátkach. Takto kaucia neprepadá, a splátku môžete uhradiť neskôr. Taktiež sa môžete vyhnúť poplatku za upomienku.

Aký je časový priebeh spolupráce po podpise zmlvuy?

Po podpísaní zmluvy a prijatí financií na náš účet  bude zariadenie dodané najskôr po 14 kalendárnych dní na miesto určenia v prípade, že je zariadenie pri podpise zmluvy k dispozícii u výrobcu (dodávateľa). V prípade, že zariadenie nie je k dispozícii u výrobcu, (napríklad zariadenia vyrábané na mieru) dodanie sa uskutoční v najskoršom termíne určenom dodávateľom (výrobcom).